Contact

 

Beekman Advocatuur  (Hillegersberg-Schiebroek), mr. P.A. Beekman

Postbus 34070, 3005 GB Rotterdam

Telefoon: 010-7371836 / e-mail: secretariaat@beekmanadvocatuur.nl

Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27376682

 

Aan de inhoud van deze website en verwijzingen naar andere websites kunnen 
geen aanspraken worden ontleend.  Voor eventuele fouten, onvolkomenheden 
en/ of de gevolgen hiervan, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.