DIENSTEN

Rechtsgebieden

  • arbeidsrecht (ontslag, ontbinding, loonbetaling);
  • familierecht (echtscheiding, (kinder- / partner)alimentatie, omgangsregeling, erkenning en gezag);
  • contractenrecht (overeenkomsten en dergelijke).

 

 

KOSTEN

Mr. Paul Beekman is duidelijk over de kosten en alternatieven omdat u dit vooraf wilt weten.  U weet dus meteen waar u aan toe bent.

 

Uurtarief

Mr. Paul Beekman verleent u bijstand op betalende basis. Het eerste (intake)gesprek duurt een uur, is gratis en vrijblijvend. Het uurtarief voor particulieren bedraagt Euro 150,– te vermeerderen met 21% omzetbelasting (btw). Het uurtarief voor bedrijven, ondernemers, zzp’ers (handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf) bedraagt Euro 181,50 te vermeerderen met 21% omzetbelasting. U betaalt geen kantoorkosten.

Afhankelijk van het belang van de zaak en na afspraak kan het tarief wijzigen. In overleg kunnen vaste prijsafspraken worden gemaakt; informeert u hiernaar. Ook kunt u afspraken maken over het maximum aantal te besteden uren en de te verrichten werkzaamheden. Mogelijke externe kosten (bijvoorbeeld griffierecht, leges gemeente, kosten deurwaarder) zijn niet begrepen in het uurtarief en worden afzonderlijk aan u doorberekend.

 

 

Prepaid rechtshulp

U wenst vooraf zekerheid over de kosten en denkt in eerste instantie aan het schrijven van een brief, of een basisadvies over uw problemen betreffende werk, wonen en/ of aankopen. U heeft de mogelijkheid voor juridische hulp tegen een vast laag bedrag. Zo is het mogelijk om een eenmalig klein consult te verkrijgen voor 30 minuten; dit kost u  Euro 50,– te vermeerderen met 21% omzetbelasting. Voor een eenmalig groot consult van 60 minuten betaalt u Euro 100,–  te vermeerderen met 21% omzetbelasting. U betaalt deze bedragen vooraf. Het reguliere, hogere uurtarief is hierop niet van toepassing. Evenmin worden deze consulten verstrekt op basis van gefinancierde rechtshulp.

 

Gefinancierde rechtshulp (toevoeging)

Onder omstandigheden komen particulieren in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp (toevoeging). Een toevoeging wordt niet voor alle problemen afgegeven. Bij een toevoeging betaalt u alleen en eenmalig een lage eigen bijdrage (minimaal Euro 143,– of Euro 287,–) aan de advocaat. Als u niet procedeert en geen griffierecht aan de rechtbank hoeft te betalen, is de eigen bijdrage het enige bedrag wat u betaalt. Meer informatie over gefinancierde rechtshulp en de voorwaarden leest u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rechtsbijstand.nl. Niet alle zaken worden op basis van een toevoeging behandeld.

 

Rechtsbijstandverzekering

Als u verzekerd bent voor rechtsbijstand heeft u het recht van vrije advocaatkeuze, ook als uw zaak door een jurist / advocaat (in dienst van uw verzekeraar) kan worden behandeld. U mag zelf een advocaat kiezen en u hoeft geen gebruik te maken van een door de verzekeraar aangewezen advocaat, die meestal een werknemer van de verzekeraar is.

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN, RECHT EN RECHTER

Op de te verrichten werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze worden ter hand gesteld / toegezonden voor het sluiten van de overeenkomst tot opdracht, dan wel bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld / aan u gestuurd.

 

 

KWALITEITSWAARBORGEN

Als advocaat is mr. Paul Beekman lid van de Nederlandse- en de Rotterdamse Orde van Advocaten. De Rotterdamse Orde oefent toezicht uit op de advocatuur in het arrondissement Rotterdam. Advocaten zijn verplicht om een klachtenregeling te hanteren en zij zijn onderworpen aan tuchtrecht. Onder andere hierdoor wordt de kwaliteit van de werkzaamheden van uw advocaat gewaarborgd.

 

digitaal_bordje_hightrust