Diensten en kosten

DIENSTEN

Beekman Advocatuur; mr. P.A. (Paul) Beekman, advocaat, geeft juridisch advies en procedeert :

  • arbeidsrecht (ontslag, ontbinding, loonbetaling);
  • familierecht (echtscheiding, (kinder- / partner)alimentatie, omgangsregeling, erkenning en gezag);
  • contractenrecht

Alleen na een studie rechten, aangevuld met een intensieve driejarige beroepsopleiding voor advocaten en een stage van drie jaar bij een advocatenkantoor, beëdigt de rechtbank een advocaat. Als u zich door een advocaat laat bijstaan, wordt u geholpen door een juridische professional die een wettelijke verplichting tot geheimhouding heeft en dit tegen eenieder kan inroepen (het verschoningsrecht). Een advocaat schoolt zich ieder jaar verplicht bij en is eveneens verplicht verzekerd voor het risico van beroepsaansprakelijkheid. Toezicht op een advocaat wordt uitgevoerd door de Orde van Advocaten (landelijk en plaatselijk). Ook is een advocaat onderworpen aan het tuchtrecht. U verkrijgt hoogwaardige kwaliteit van een ervaren advocaat.

Goede kwaliteit heeft een prijs. Desalniettemin blijft het mogelijk om voor een laag bedrag goede juridische bijstand te krijgen.

 

KOSTEN

Gefinancierde rechtshulp (toevoeging)

Paul Beekman werkt samen met de Raad voor Rechtsbijstand. Hierdoor kunnen particulieren in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp (toevoeging). Een toevoeging wordt niet voor alle problemen afgegeven. Bij een toevoeging betaalt u alleen en eenmalig een lage eigen bijdrage (minimaal Euro 143,– of Euro 287,–) aan de advocaat. U betaalt dit vooraf als voorschot. Als u niet procedeert en geen griffierecht aan de rechtbank hoeft te betalen, is de eigen bijdrage het enige wat u betaalt.

Voorbeeldberekening

U wordt bijgestaan op basis van een toevoeging. De eigen bijdrage is vastgesteld op het laagste bedrag: Euro 143,– of Euro 287,–. In uw zaak zijn 10 uur aan werkzaamheden verricht.  Berekening: 10 uur x Euro 0,– = Euro 0,00. U betaalt in dit voorbeeld alleen Euro 143,– of Euro 287,–. Verder niets.

Meer informatie over gefinancierde rechtshulp leest u op de website van de Raad voor rechtsbijstand: www.rechtsbijstand.nl. Paul Beekman behandelt niet alle zaken op basis van een toevoeging.

Uurtarief

Paul Beekman verleent u ook bijstand op betalende basis. Het eerste (intake)gesprek is gratis. Het uurtarief voor particulieren bedraagt Euro 150,– te vermeerderen met 21% omzetbelasting (btw). Het uurtarief voor bedrijven, ondernemers, zzp’ers (handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf) bedraagt Euro 181,50 te vermeerderen met 21% omzetbelasting. De uurtarieven zijn zeer redelijk gegeven de kennis en ervaring die u ter beschikking worden gesteld. U betaalt geen kantoorkosten. U ontvangt een factuur voor de gewerkte tijd, vermenigvuldigd met het afgesproken uurtarief en vermeerderd met omzetbelasting.

Voorbeeldberekening

In uw zaak zijn 10 uur aan werkzaamheden verricht. U bent een particuliere cliënt. Berekening: 10 uur x Euro 150,– = Euro 1.500,– + 21% omzetbelasting (Euro 315,–) = Euro 1.815,– U ontvangt in dit voorbeeld een factuur van Euro 1.815,–.

Afhankelijk van het belang van de zaak en in overleg kan het tarief wijzigen. In overleg kunnen vaste prijsafspraken worden gemaakt; informeert u hiernaar. Ook kunt u afspraken maken over het maximum aantal te besteden uren en de te verrichten werkzaamheden. Mogelijke externe kosten (bijvoorbeeld griffierecht, leges gemeente, kosten deurwaarder) zijn niet begrepen in het uurtarief en worden afzonderlijk aan u doorberekend.

Afhankelijk van het soort zaak ontvangt u een tussentijdse declaratie en/of een einddeclaratie. Meestal betaalt u voor aanvang van de werkzaamheden eerst een voorschotbedrag. Alle werkzaamheden die worden uitgevoerd, worden verwerkt in een urenspecificatie. Als u op uurtarief wordt bijgestaan ontvangt u bij uw factuur altijd een urenspecificatie.

Prepaid rechtshulp

U wenst vooraf zekerheid over de kosten en denkt in eerste instantie aan het schrijven van een brief, of een basisadvies over uw problemen betreffende werk, wonen en/ of aankopen. Paul Beekman biedt u mogelijkheden voor juridische hulp tegen een vast laag bedrag.

Voorbeeldberekening

U heeft alleen een duidelijke brief van een advocaat nodig heeft.  Bijvoorbeeld aan uw werkgever, aan uw ex-partner, misschien uw buurman of een afnemer/ leverancier van zaken. U spreekt een bedrag af van Euro 75,–. U betaalt in dit voorbeeld alleen Euro 75,–. Ik stel de brief op en verstuur de brief voor u. U ontvangt een copie. 

Rechtsbijstandverzekering

Als u verzekerd bent voor rechtsbijstand heeft u het recht van vrije advocaatkeuze, ook als uw zaak door een jurist / advocaat (in dienst van uw verzekeraar) kan worden behandeld. U mag zelf een advocaat kiezen en u hoeft geen gebruik te maken van een door de verzekeraar aangewezen advocaat. Overlegt u hierover eerst met de verzekeraar; geeft deze geen toestemming dan belt u Paul Beekman.

Voorbeeldberekening

U bent verzekerd voor rechtsbijstand. U wilt geholpen worden door een onafhankelijke advocaat die alleen uw belangen behartigt. In uw zaak worden 10 uur aan werkzaamheden verricht.  Berekening: 10 uur x Euro 0,– = Euro 0,00. U betaalt in dit voorbeeld niets. Na instemming van uw verzekeraar treed ik voor u op. Uw rechtsbijstandverzekeraar betaalt mijn kosten. 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN, RECHT EN RECHTER

Op de te verrichten werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze worden ter hand gesteld / toegezonden voor het sluiten van de overeenkomst tot opdracht, dan wel bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld / aan u gestuurd. Op de overeenkomst tot opdracht is Nederlands recht van toepassing. Bevoegd is de Nederlandse rechter in de woonplaats van de opdrachtgever (dat bent u). Als de opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is bevoegd de rechter in de woonplaats (Rotterdam) van de advocaat (opdrachtnemer); Paul Beekman. Op uw verzoek licht Paul Beekman de algemene voorwaarden graag toe.

 

KWALITEITSWAARBORGEN

Als advocaat is Paul Beekman lid van de Nederlandse- en de Rotterdamse Orde van Advocaten. De Rotterdamse Orde oefent toezicht uit op de advocatuur in het arrondissement Rotterdam. Advocaten zijn verplicht om een klachtenregeling te hanteren en zij zijn onderworpen aan tuchtrecht. Onder andere hierdoor wordt de kwaliteit van de werkzaamheden van Paul Beekman gewaarborgd.

 

digitaal_bordje_hightrust