Uw advocaat in Hillegersberg-Schiebroek

 

mr. P.A. (Paul) Beekman, advocaat in Rotterdam Hillegersberg-Schiebroek 

Sinds 2005 advies en juridische hulp (civiele procedures) op de rechtsgebieden:

 

  • arbeidsrecht (ontslag, ontbinding, loonbetaling)

Een cliënte wiens arbeidsovereenkomst werd ontbonden adviseerde ik bij het opstellen van de aan haar voorgelegde vaststellingsovereenkomst. De ontbindingsdatum was te vroeg vastgesteld en werd verschoven. Ook kreeg zij een hogere vergoeding dan de wettelijke transitievergoeding.

Een medewerker van een productiebedrijf, in dienst voor een jaar, moest voortijdig het bedrijf verlaten. Met mijn hulp kreeg mijn cliënt de resterende maanden van zijn dienstverband uitbetaald.   

Een werkgever vroeg mijn hulp na een ontslag op staande voet. Dit bleek juridisch niet houdbaar, maar het dienstverband met de werknemer is wel ontbonden zonder toekenning van een transitievergoeding. 

  • familierecht (echtscheiding, (kinder- / partner)alimentatie, omgangsregeling, erkenning en gezag).

In overleg met de moeder (welke niet door mij werd bijgestaan) heb ik voor de vader van twee kinderen bewerkstelligd dat vader en moeder samen een ouderschapsplan hebben gemaakt en dat vader zijn kinderen weer ziet. 

Helaas kan een procedure soms niet worden vermeden. Waar een wederpartij geen kinderalimentatie voor zijn dochter wilde betalen en simpelweg niet reageerde, moest ik voor cliënte een alimentatieprocedure instellen. De rechter stelde cliënte in het gelijk en wees een reëel bedrag aan kinderalimentatie toe.  

  • contractenrecht.

Een cliënte werd aangesproken tot betaling van forse bedragen op basis van een door haar getekende overeenkomst. Ik kon de rechter ervan overtuigen dat mijn cliënte onder invloed van dwaling  had gehandeld. De instemming van cliënte met het contract werd vernietigd en cliënte hoefde niets te betalen. 

Mijn cliënt kocht audio-apparatuur, maar bedacht zich thuis. Hij annuleerde de aankoop op tijd, maar kreeg toch een rekening van Euro 1000,– gepresenteerd. Met het verzenden van een brief heb ik het van cliënt gevorderde bedrag laten terugbrengen tot Euro 0,–.

Een ondernemer die niet werd betaald na bouwwerkzaamheden, vanwege onvrede over de uitvoering, kwam na mijn tussenkomst tot een schikking waarmee ook de wederpartij tevreden was.