Ervaren en oplossingsgericht

 

mr. P.A. (Paul) Beekman, advocaat in Rotterdam Hillegersberg-Schiebroek 

Sinds 2005 advies en juridische bijstand (civiele procedures) op de rechtsgebieden:

 

  • arbeidsrecht (ontslag, ontbinding, loonbetaling)

Advies over- en bijstand bij een vaststellingsovereenkomst tot beëindiging van een arbeidsovereenkomst. Voor werknemers worden de kosten doorgaans vergoed door de werkgever. Voorkomen van problemen is immers beter dan genezen. 

Ontslag of ontbinding van een arbeidsovereenkomst heeft grote gevolgen en leidt meestal tot schade, of het nu om werkgevers of werknemers gaat. Recht op een WW-uitkering bestaat niet altijd, of is onzeker. Met mijn hulp kunt u erger voorkomen en het probleem overlaten aan een deskundige.   

 

  • familierecht (echtscheiding, (kinder- / partner)alimentatie, omgangsregeling, erkenning en gezag).

Ook in het geval dat een niet-huwelijkse relatie (geregistreerd partnerschap / samenleving met of zonder contract) eindigt, moet er veel geregeld worden en wilt u dat het juridisch juist op papier komt.  

Heeft u in het verleden afspraken gemaakt over alimentatie? Vaak blijken de afgesproken (lage) bedragen niet overeen te stemmen met de wettelijke normen voor alimentatie en heeft u recht op een hoger bedrag. Wijziging hiervan is in veel gevallen mogelijk en kan soms tot fors hogere bedragen leiden. Ook in het geval een rechter een uitspraak heeft gedaan is wijziging vaak mogelijk.

Problemen over omgang en gezag komen nog vaak voor. Ook hierbij kan ik u helpen. 

 

  • contractenrecht.

Problemen over uitvoering van werkzaamheden, al dan niet in combinatie met incasso-procedures kan ik voor u oplossen. Komt het tot een procedure dan heeft u een duidelijk verhaal voor de rechter. Uitgangspunt blijft echter een oplossing in overleg.

Is een contract aanwezig en ontstaan hierover problemen, of is er misschien niets geregeld, ook dan heeft u baat bij goede juridische hulp.

En, ik kan particulieren bijstaan tegen betaling van eenmalige betaling van een lage eigen bijdrage, als u hiervoor in aanmerking komt.