Betrouwbaar en degelijk

 

mr. P.A. (Paul) Beekman, advocaat in Rotterdam Hillegersberg-Schiebroek 

Sinds 2005 advies en juridische bijstand (civiele procedures) op de rechtsgebieden:

 

  • arbeidsrecht (ontslag, ontbinding, loonbetaling)

Een cliënte wiens arbeidsovereenkomst werd ontbonden adviseerde ik bij het opstellen van de aan haar voorgelegde vaststellingsovereenkomst. De ontbindingsdatum was te vroeg vastgesteld en werd verschoven. Ook kreeg zij een hogere vergoeding dan de wettelijke transitievergoeding.

Een medewerker van een productiebedrijf, in dienst voor een jaar, moest voortijdig het bedrijf verlaten. Met mijn hulp kreeg mijn cliënt de resterende maanden van zijn dienstverband uitbetaald.   

Met een juridisch advies kon een werkneemster een voortijdige beëindiging van haar arbeidsovereenkomst voorkomen. Zij kon nog een aantal maanden doorwerken en salaris verdienen. Intussen kon zij vanuit een dienstverband solliciteren.  

  • familierecht (echtscheiding, (kinder- / partner)alimentatie, omgangsregeling, erkenning en gezag).

In overleg met de moeder (welke niet door mij werd bijgestaan) heb ik voor de vader van twee kinderen bewerkstelligd dat vader en moeder samen een ouderschapsplan hebben gemaakt en dat vader zijn kinderen weer ziet. 

Samen met twee ouders is in het kader van een scheiding een goed ouderschapsplan voor de kinderen opgesteld. De scheidingsprocedure kon snel verlopen en dankzij het plan weten de ouders waar zij aan toe zijn. 

Helaas kan een procedure soms niet worden vermeden. Waar een wederpartij geen kinderalimentatie voor zijn dochter wilde betalen en simpelweg niet reageerde, moest ik voor cliënte een alimentatieprocedure instellen. De rechter stelde cliënte in het gelijk en wees een reëel bedrag aan kinderalimentatie toe.  

  • contractenrecht.

Een cliënte werd aangesproken tot betaling van forse bedragen op basis van een door haar getekende overeenkomst. Ik kon de rechter ervan overtuigen dat mijn cliënte onder invloed van dwaling  had gehandeld. De instemming van cliënte met het contract werd vernietigd en cliënte hoefde niets te betalen. 

Een dreigende openbare verkoping door de Belastingdienst kon ik voorkomen met een snelle verzetprocedure bij de burgerlijke rechter. 

Een ondernemer die niet werd betaald na bouwwerkzaamheden, vanwege onvrede over de uitvoering, kwam na mijn tussenkomst tot een schikking waarmee ook de wederpartij tevreden was.